Nau Central

Espai de 2.800 m2 lluminós i situat en un únic nivell que ofereix una gran versatilitat. La nau és divisible amb cortinatge a diferents punts i permet crear diferents ambients així com reduir l'espai.

> Capacitat per a 1.448 persones

Auditori

Espai amb cabuda per a 302 persones equipat amb butaques intel·ligents, on pots disposar d’endolls i connexions de xarxa.

L’Auditori està també al lateral de la nau central com les sales i permet alhora l’accés independent o bé integrat amb l’activitat que es dugui a terme a la nau.

Ideal per actes exclusius o complementaris a una Fira o Congrés.

> Pantalles

> Projector

> Control de so

> Càmera per projectar a les pantalles

Sales Polivalents

Sales separades amb panells mòbils situades al lateral de la nau central (4 sales de 100 m2 cadascuna que es poden unificar fins arribar a un únic espai de 400m2).

Les sales tenen entrada des de la nau central i també accés independent per ser utilitzades de forma aliena a l’activitat que s’estigui realitzant a la nau central.

Les sales tenen dues entrades independents; es pot accedir des de la Nau Central, de manera que es poden celebrar diferents actes alhora.

> Cadascuna de les sales té una capacitat per a 80 persones

> Espais diàfans

> Sistema de separació panelable

> Connexions de xarxa i elèctriques que podem situar a qualsevol punt de la sala, segons les necessitats del teu acte.

Altres

Zona cafeteria:

Petit espai de cafeteria disponible a petició del client

Exterior:

Opció de fer-ne ús del lateral exterior de Fira Sabadell així com del porxo de l’entrada principal al recinte Firal.

Vídeos espais

vista aerea Fira Sabadell