Jornada empresarial Centre Metal·lúrgic

DESCRIPCIÓ

Jornada Empresarial Centre Metal·lúrgic.

DATA

6 de juliol de 2021, matí. 


WEB

https://www.centrem.cat/

ORGANITZA

Centre Metal·lúrgic.