DESCRIPCIÓ

Formació de PRL i COVID de Promoció Econòmica de Sabadell.


DATA

4 de maig de 2021

DESCRIPCIÓ

Formació de PRL i COVID de Promoció Econòmica de Sabadell.


DATA

6 de maig de 2021

DESCRIPCIÓ

Tècniques de creativitat i innovació de Promoció Econòmica de Sabadell.


DATA

11 de maig de 2021

DESCRIPCIÓ

Formació de PRL i COVID de Promoció Econòmica de Sabadell.


DATA

13 de maig de 2021

DESCRIPCIÓ

University Day.


DATA

14 de maig de 2021


WEB

https://www.universityday.es/quienes-somos/