DESCRIPCIÓ

Graduació Corporació Sanitària Parc Taulí 

ESPAI

Auditori

DATA

10 de juny de 2022

WEB

https://www.tauli.cat/tauli/